Programy

Nabízíme tři výukové programy:

1. program Radost z hudby (zpěv, hra na klavír nebo kombinace):

– osvojení hry na nástroj v jednoduchém, nezatěžujícím provedení, hezký, čistý zpěv

– příprava na rodinné vystoupení 

2. program Hudba jako velký koníček (zpěv, hra na klavír nebo kombinace):

– osvojení hry na nástroj na všech úrovních obtížnosti, osvojení pěveckých dovedností na vynikající, mimořádné úrovni

– příprava na nejrůznější formy vystupování na veřejnosti

3. program Hudební virtuos:

– individuální práce s hudebním talentem na základě nejnovějších pedagogicko-psychologických poznatků, systematická příprava a vystupování na veřejnosti s cílem směřovat klienta na profesionální dráhu hudebníka (klavírista, zpěvák, dirigent)