Úvod

Hudba dává křídla!

Pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek 2023, ZUŠ Jižní Město, Praha

Chceme, aby Vaše hudba byla pro Vaše dítě nebo pro Vás jednou z důležitých hodnot života. Jde nám o vysokou motivovanost žáků, aby nehráli z povinnosti, ale naopak s radostí. S tímto záměrem vedeme naši Soukromou hudební školu. Nabízíme laskavý a přitom maximálně profesionální přístup.

Hra s Dust Buster 2
Hra se Simply Piano

Hledáte teď v životě radost pro sebe a pro svoje děti?

Pokud si padneme do oka, máme možnost sdílet společně hudbu a učit se dle tempa každého zájemce o hudbu bez zbytečného tlaku na okamžitý hudební výkon.

ZÁPIS DO HUDEBNÍ ŠKOLY

Od 09/23 přijímáme talentované zájemce o výuku hudby – zejména obory zpěv, hra na piano, či kombinace obou oborů. Nově nabízíme Individuální pěvecký program šitý přímo na míru – výuka zpěvu a mládeže pro účast na pěveckých soutěžích. Podmínkou přijetí do výuky je vysoká motivace dětí, mládeže a dospělých. Úspěšnost v hudební výuce je založená na pravidelné, každotýdenní domácí přípravě, pedagog je pouze průvodce. Máme zájem o dlouhodobou, každotýdenní hudební spolupráci po dobu nejméně 1 roku.

Ceník zasíláme na vyžádání na e-mail.

V případě zájmu o spolupráci si dohodneme první vstupní lekci (konkrétní den, čas), vystavíme předem fakturu, podíváme se, jak zájemce o výuku hudby projevuje o hudbu zájem, jak se umí soustředit, jak reaguje na neúspěch, otestujeme si jeho obecné předpoklady k výuce hudby. Po úspěšné vstupní lekci si rezervujete další termíny placeně předem (od 20 lekcí, to je asi půl roku výuky dle MŠMT – organizace školního roku viz státní české školy):

Vystavujeme fakturu s konkrétními dny a časem výuky. Zasíláme řád školy, trváme na jeho dodržování, aby výuka hudby měla smysl. Chápeme, že Vaše dítě má víc zájmů, že Vy sami máte svůj daný čas k výuce hudby, pokud nebude aktuálně volný termín, který by Vám vyhovoval, můžeme vás zapsat do pořadníku čekatelů, poté Vás kontaktovat, případně Vám nabídneme lektora, který má volnou kapacitu.

Je moje dítě zralé na hudební výuku? Viz odkaz na naše původní www stránky: https://hudebniskolajstastne.websnadno.cz/Aktuality-.html

Učebna – ulice Ankarské
Učebna – ulice Zvoníčkova
Naše učebna
seers cmp badge