Úvod

Hudba dává křídla!

 2. 3. 2024

Celopražské kolo, Karlovarský skřivánek, 2. 3. 2024, ZUŠ Jižní Město, učebna na rozezpívání

Celopražské kolo, Karlovarský skřivánek, 2. 3. 2024, ZUŠ Jižní Město, koncertní sál

Chceme, aby Vaše hudba byla pro Vaše dítě nebo pro Vás jednou z důležitých hodnot života. Jde nám o vysokou motivovanost žáků, aby nehráli z povinnosti, ale naopak s radostí. S tímto záměrem vedeme naši Soukromou hudební školu, nabízíme laskavý a přitom maximálně profesionální přístup.

Hledáte v životě radost pro sebe a pro svoje děti?

Pokud si padneme do oka, máme možnost sdílet společně hudbu a učit se podle tempa každého zájemce o hudbu bez zbytečného tlaku na okamžitý hudební výkon. Pokud Vy i dítko „vydržíte“ občasné úspěchy i neúspěchy (je to zcela běžný jev i ve sportu), bude Vaše dítě hrát, zpívat na výborné úrovni. Totéž platí u dospělých. Máme výborné výsledky u dětí v prepubertě, v pubertě, kdy obecně klesá motivace ke každé „práci“ … my netlačíme na výkon, ale vedeme k pravidelné práci na hodinách a to nese „ovoce“. Věnujeme se dětem se specifickými poruchami učení, apod.

ZÁPIS

Od 05/24 přijímáme placené rezervace na další období (od září 2024), chceme se věnovat talentovaným a pracovitým zájemcům o výuku hudby – obory zpěv, hra na piano, či kombinace obou oborů. Přijmeme 1 – 2 talentované děti do Individuálního pěveckého programu pro veřejné vystupování např. na soutěži Karlovarský skřivánek, aj. Učíme osobně v učebně na koleji Hvězda Univerzity Karlovy, blok 1, Praha 6 – Břevnov (v případě lehčí nemoci jsme po dohodě on-line), zároveň ale učíme on-line i děti mimo Prahu po celé ČR, ale i jinde v zahraničí. Konverzace je možná i v jednoduché angličtině. Děkujeme spokojeným rodinám za doporučení na naši hudební školu.

Podmínkou přijetí do výuky je vysoká motivace dětí, mládeže a dospělých. Úspěšnost v hudební výuce je založená na pravidelné, každotýdenní domácí přípravě – raději doma hrajte a zpívejte kratší dobu, ale častěji. Pracujeme ale zejména v hodinách na dalších technických dovednostech, výuka je práce pedagoga. Máme zájem o dlouhodobou, každotýdenní hudební spolupráci po dobu nejméně 1 roku. V čase výuky můžete parkovat autem zdarma přímo před kolejí, blok 1. Před vstupem do učebny je třeba, aby si zájemce o výuku vždy umyl ruce na WC (od vrátnice na konci chodby vlevo) – chráníme sebe i druhé před nemocemi.

Stálý ceník zasíláme na vyžádání na e-mail.

V případě zájmu o výuku si dohodneme první vstupní lekci (konkrétní den, čas) – osobně nebo on-line, vystavíme Vám předem fakturu, cena je 700 Kč/55 min, podíváme se, jak zájemce projevuje o hudbu zájem, jak se umí soustředit, jak reaguje na neúspěch, otestujeme si obecné předpoklady k výuce hudby, jako rodiče uvidíte práci pedagoga, ta Vám musí být sympatická. Po úspěšné vstupní lekci si můžete rezervovat další termíny placeně předem (od 20 lekcí, to je asi půl roku výuky dle MŠMT – organizace školního roku viz státní české školy). Vystavujeme fakturu s konkrétními dny a časem výuky, zasíláme řád školy.

Pokud nebude aktuálně volný termín, který by Vám vyhovoval, můžeme Vaše dítě nebo Vás zapsat do pořadníku čekatelů, poté Vás kontaktovat, případně Vám doporučíme spolupracujícího lektora.

Je moje dítě zralé na hudební výuku? Viz odkaz na naše původní www stránky: https://hudebniskolajstastne.websnadno.cz/Aktuality-.html


Učebna – pohled z Ankarské ulice

Vstup do učebny z ulice Zvoníčkova přes vrátnici

Naše učebna