Karlovarský skřivánek 2023

Naše děti se zúčastnily 4. 3. 2023 veřejné prezentace před porotou na ZUŠ Jižní Město, celopražské kolo, dostaly pěkné odměny, diplomy.

Leonard a Kateřina postoupili do celostátního kola do Karlových Varů.

Leonard Karlovy Vary
Kateřina Karlovy Vary