Kontakt

Ředitelka Soukromé hudební školy: 

Mgr. Jitka Arendáč Šťastná
Kontaktní telefon:
+420 774 303 750
E-mail: stastnajitka79@gmail.com, stastna@stastnahudba.cz

 

„Jsem hudební pedagog, speciální pedagog (školský logoped, surdoped, etoped). Do soukromé výuky zařazuju prvky muzikoterapie, motivuju k improvizaci, k veřejné produkci. Spolupracuju s Národním pedagogickým institutem jako lektor pro sborovny (digitální kompetence ve výuce). Děkuju rodičům za předávání základů pravidel společenského chování svým dětem.“

IČO: 01520776
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 20. 3. 2013, Úřad Městské části Praha 6

Obchodní manažer Soukromé hudební školy:

Petr Princlík
E-mail: petr.princlik@gmail.com

Provozní doba dle objednávek.

Spolupracujeme s firmou C. Bechstein, s Hudebním domem, konzultujeme výběr vhodného hudebního nástroje, snažíme se vyjít vstříc vašim požadavkům a možnostem:

https://www.bechstein.com/centren/praha/kontakt/

https://www.hudebni-dum.cz/

  • Adresa učebny od 1. 7. 2021:

Kolej Hvězda Univerzity Karlovy, ulice Zvoníčkova 1928/7, blok 1, Praha 6 – Břevnov, 162 00